Thời sự địa phương

Xã Xuân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới

19/01/2019

Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn là xã đầu tiên trong số 6 xã điểm về đích nông thôn mới của tỉnh ở năm 2018 vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »