Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Những ước mơ xanh từ ngày 14/01/2019 đến 20/01/2019

21/01/2019

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

34

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

35

Anh HÙng

P1, TPVL

50,000

36

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

37

Bạn xem đài

 

500,000

38

Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân

Cái Bè, Tiền Giang

100,000

39

Nhóm viên gạch nhỏ

Nguyễn Văn Thiệt

150,000

40

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

41

Nguyễn Hùng Phong

Trường Tiểu học Nhơn Phú

100,000

42

Hai em Khôi, Nguyên

P5, TPVL

500,000

43

Yến Trâm

Trường An

50,000

44

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000

45

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

46

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

47

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

48

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

49

Chị Tư

K1, P3, TPVL

100,000

50

Bà Từ

P4, TPVL

200,000

51

Tiệm bánh hải Ký

P1, TPVL

200,000

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »