Thời sự địa phương

Khi mùa xuân có Đảng

04/02/2019

Bắt đầu từ mùa xuân, tràn đầy sức sống, Đảng ta đã lãnh đạo, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang. Thời khắc đất nước vào xuân, chúng ta càng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại mùa xuân độc lập, tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »