Thời sự địa phương

Lộc xuân từ sinh kế

05/02/2019

Lấy nội lực của hộ gia đình làm nền tảng, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương là đòn bẩy giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đó là phương châm của Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »