Tin thế giới

Ủy ban bầu cử Thái Lan sớm xem xét việc công chúa ứng cử

11/02/2019

Ủy ban bầu cử Thái Lan dự kiến hôm nay sẽ xem xét tư cách ứng cử viên của Công chúa Ubolratana Mahidol. Cùng lúc, ủy ban này cũng sẽ xem xét đơn yêu cầu cấm hoạt động đối với đảng dân túy Thai Raksa Chart.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »