Người đưa tin 24G

Chính thức thực hiện chính sách giảm học phí cho học sinh tại TP.HCM

15/02/2019

Kể từ học kỳ II năm học 2018 – 2019 này, TP.HCM sẽ điều chỉnh học phí theo hướng giảm đối với các bậc học nhà trẻ, trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở tại các trường công lập trên địa bàn.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »