Thời sự địa phương

Mở đồng thu hoạch lúa Đông Xuân chính vụ

15/02/2019

Ngay sau Tết, nông dân tỉnh Vĩnh Long gieo sạ lúa Đông Xuân xung quanh con nước mùng 10/10 âm lịch đã mở đồng thu hoạch. Nhìn chung, năng suất các trà lúa mới thu hoạch ở mức khá nhưng nông dân kém phấn khởi bởi giá bán ở mức thấp.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »