Thời sự địa phương

Báo cáo chuyên đề về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc

16/02/2019

Chiều nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề về 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »