Tin trong nước

Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

16/02/2019

Để triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, sáng nay, Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định của Thủ tướng.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »