Người đưa tin 24G

Dịch tả heo châu Phi đã vào Việt Nam

20/02/2019

Sau thời gian dài hoành hành tại Trung Quốc, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại Việt Nam với 8 ổ dịch được phát hiện tại 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »