Người đưa tin 24G

Những người bảo vệ chim trời ở miền Tây

21/02/2019

Đây không phải một khu rừng, cũng chẳng phải một khu bảo tồn thiên nhiên, mà chỉ là khu vườn của một người dân, ấy thế mà nó lại trở thành nhà của hàng trăm ngàn con cò đến trú ngụ. Khu vườn có tên Bằng Lăng, ở phường Thuận An quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ – nơi được ông Nguyễn Ngọc Thuyền cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hoa chăm chút, gầy dựng đã 36 năm.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »