Thời sự địa phương

Đài PT&TH Vĩnh Long họp mặt cộng tác viên năm 2019

22/02/2019

Chiều nay, Đài PT và TH Vĩnh Long tổ chức họp mặt cộng tác viên – đánh giá kết quả cộng tác tuyên truyền năm 2018 và định hướng phối hợp cộng tác năm 2019.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »