Tin trong nước

Công bố Sách Trắng 2019

15/03/2019

Sáng nay, Hiệp hội Các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam  Eurocham đã công bố Sách Trắng 2019 với chủ đề đổi mới, số hóa công nghiệp vì một Việt Nam thịnh vượng. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »