Thời sự địa phương

Thành phố Vĩnh Long có thêm 3 phường đạt chuẩn văn minh đô thị

18/03/2019

Xác định xây dựng phường văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua của địa phương. Qua thời gian phấn đấu, đến nay thành phố Vĩnh Long có thêm 3 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »