Thời sự địa phương

Ngân hàng đáp ứng nhanh nhu cầu vốn của người dân

19/03/2019

Nhằm hạn chế, ngăn chặn tín dụng đen đang hoành hành, ngành ngân hàng đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường cho vay đáp ứng nhanh nhất nhu cầu vốn đột xuất của người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, khu vực kinh tế khó khăn. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »