Thời sự địa phương

Chung sức xây dựng nông thôn mới

20/03/2019

Nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước cùng sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của người dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm cho diện mạo nông thôn tỉnh Vĩnh Long ngày càng khởi sắc.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »