Người đưa tin 24G

Đề xuất tạm đình chỉ tất cả chức vụ với Đại đức Thích Trúc Thái Minh

27/03/2019

Chiều ngày 26/3/2019, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có buổi họp nội bộ về vụ việc chùa Ba Vàng ngay tại trụ sở của Giáo hội – Chùa Quán Sứ, Hà Nội. Tại đây, Thường trực Hội đồng trị sự khu vực Phía Bắc đã đề xuất tạm đình chỉ tất cả chức vụ với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, chủ trì chùa Ba Vàng.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »