Người đưa tin 24G

Tích trữ vàng trong gia đình: Rủi ro lớn, lãng phí nhiều

27/03/2019

Tâm lý xem vàng là một loại tài sản có tính tiết kiệm, đầu tư khá phổ biến ở nước ta. Thế nhưng, dưới góc nhìn của các chuyên gia kinh tế, đây là hình thức tích trữ lợi 1 nhưng hạn chế phải gấp 2, thậm chí là 3 lần.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »