Thời sự địa phương

Nông thôn mới Mỹ Hòa

06/04/2019

Xã Mỹ Hòa,Thị xã Bình Minh sau gần 2 năm đạt chuẩn nông thôn mới vẫn tiếp tục tập trung nâng chất các tiêu chí đã đạt.Trong đó, nổi bật là hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »