Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Thắp sáng niềm tin từ ngày 01/04/2019 đến 07/04/2019

08/04/2019

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

198

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000 

199

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

200

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

201

Diệp Kim Phụng

Cty TNHH Tân Vạn Lợi

500,000 

202

Nguyễn Diệp Hùng

11A Nguyễn Thị Minh Khai, P1, TPVL

300,000

203

Bé cát Anh

P9, TPVL

100,000 

204

Chị Tư

K1, P3, TPVL

100,000

205

Nhóm viên gạch nhỏ

Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt

50,000 

206

Cô Hiệp

P3, TPVL

1,000,000 

207

Việt Khoa, Minh Châu

Châu Thành, Trà Vinh

300,000 

208

Trà Sữa Bo Bo

Trường tiểu học Kim Đồng

200,000 

209

Một Giáo Viên

Lưu Văn Liệt

200,000 

210

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

211

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

212

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

213

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

214

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

215

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000 

216

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

217

Khả Vy

P1, TPVL

50,000 

218

Trần Duy Thiện

P8, TPVL

600,000 

219

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

220

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

221

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

222

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

223

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »