Tin trong nước

Tháng Ba nhớ về nguồn cội

13/04/2019

“Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba. Khắp miền truyền mãi câu ca. Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »