Thời sự địa phương

Diện mạo mới của giáo dục vùng đồng bào Khmer

15/04/2019

Những năm gần đây, giáo dục đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh Vĩnh Long có nhiều đổi mới, phát triển. Những ngôi trường thưa thớt học sinh, chật hẹp, cũ kỹ ngày nào giờ đã được ngói hoá. Con đường đến trường rộng mở, giáo dục đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc Khmer có nhiều khởi sắc.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »