Thời sự địa phương

Đảm bảo chất lượng điều tra dân số và nhà ở

15/04/2019

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa quan trọng phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »