Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Những ước mơ xanh từ ngày 08/04/2019 đến 14/04/2019

16/04/2019

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

218

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

219

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

220

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

221

Thính giả cầu đôi

 

1,000,000

222

Hai em Trường, Quỳnh

P4,  TPVL

1,000,000

223

Thính giả cầu đôi

 

1,000,000

224

Bạn xem đài

P2, TPVL

500,000

225

Nhật Minh, Minh Khuê, Ngân Nguyên, Minh Quân

Cái Bè, Tiền Giang

100,000 

226

Nhóm viên gạch nhỏ

Trường Nguyễn Văn Thiệt

150,000

227

Bà Từ

P4,  TPVL

200,000

228

Yến Trâm

Trường An

50,000

229

Tiệm điện Năm Xây

P1, TPVL

50,000

230

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

231

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

232

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

233

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »