Thời sự địa phương

Chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc

17/04/2019

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 4 huyện và thị xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Để góp phần nâng cao đời sống cho người dân, những năm qua tỉnh đã triển khai có hiệu quả nhiều chính sách, trong đó có chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »