Tin thế giới

Indonesia tiến hành tổng tuyển cử

17/04/2019

Sáng nay, Indonesia đã bắt đầu cuộc bầu cử được xem là một trong những cuộc bầu cử lớn nhất thế giới diễn ra trong vòng 1 ngày. Theo đó, lần đầu tiên trong lịch sử, các cử tri Indonesia sẽ tham gia bầu đồng thời các vị trí tổng thống, phó tổng thống và các thành viên cơ quan lập pháp các cấp. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »