Thời sự địa phương

Vụ màu Đông Xuân

18/04/2019

 Vụ Đông Xuân năm nay, nông dân trong tỉnh Vĩnh Long sản xuất hơn 22.400ha màu các loại. Được xem là vụ màu chính trong năm nên người dân nỗ lực chăm sóc. Đáng mừng là năng suất, giá cả nhiều loại màu ở mức khá, nông dân phấn khởi.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »