Người đưa tin 24G, Người đưa tin 24G

Nhiều lợi ích từ việc ươm ba ba giống trên hầm nổi

18/04/2019

Với người dân làm nghề sản xuất ba ba giống, việc ươm ba ba trong ao mương theo cách truyền thống vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, gây hao hụt nhiều. Vì thế, nhiều nông hộ sản xuất ba ba giống đã sáng chế ra cách ươm ba ba mới mang lại hiệu quả cao.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »