Thời sự địa phương

Chung tay vì người khuyết tật

19/04/2019

Chăm sóc và trợ giúp cho người khuyết tật vừa là trách nhiệm, vừa là truyền thống tốt đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc. Tại Vĩnh Long, công tác này luôn được Hội Người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo các cấp thực hiện với nhiều giải pháp, tạo điều kiện giúp họ vượt qua bệnh tật, khó khăn, hòa nhập với cộng đồng và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »