Thời sự địa phương

Vĩnh Long nâng chất lượng xã nông thôn mới

19/04/2019

Để nâng chất lượng đối với các xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành tiêu chí xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »