Tin trong nước

“Thương mại hóa tác quyền lúa giống – những ý kiến trái chiều”

19/04/2019

Quyền tác giả đối với các công trình nghiên cứu, các sản phẩm sáng tạo từ chất xám con người hiện đã được luật sở hữu trí tuệ quy định và áp dụng trên nhiều lĩnh vực. Song, vấn đề về bảo hộ giống cây trồng trong nông nghiệp lại khá mới mẻ ở nước ta.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »