Người đưa tin 24G

Đèn pin phóng điện, khó kiểm soát cần đưa vào luật

20/04/2019

Thời gian gần đây, đèn pin phóng điện tự vệ được rao bán công khai trên mạng xã hội. Được giới thiệu là loại đèn pin siêu sáng, có thể làm lóa mắt người đối diện. Phát ra luồng điện rất lớn, khi chạm vào có thể hạ gục một người trưởng thành. Đây được xem là công cụ nguy hiểm, tuy nhiên, do sự phát triển của khoa học công nghệ, các quy định của pháp luật không theo kịp dẫn đến việc mua bán tràn lan, gây khó khăn trong công tác kiểm tra, quản lý.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »