Thời sự địa phương

Doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử

22/04/2019

Nghị định 119 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ tháng 11/2018. Theo đó, lộ trình chuyển đổi đến năm 2020 tất cả các đơn vị, doanh nghiệp phải dùng hóa đơn điện tử toàn bộ. Hiện nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động áp dụng hóa đơn điện tử.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »