Người đưa tin 24G

Dự kiến ví điện tử cá nhân chỉ được giao dịch tối đa 20 triệu đồng/ngày

22/04/2019

Mới đây, một trong những nội dung được Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán thì ví điện tử cá nhân dự kiến chỉ được giao dịch tối đa 20 triệu đồng một ngày và không quá 100 triệu đồng một tháng.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »