Thời sự địa phương

Mặt trận Tổ quốc huyện Long Hồ tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

25/04/2019

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, bằng nhiều hình thức, cách làm, Mặt trận Tổ quốc huyện Long Hồ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »