Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Những ước mơ xanh từ ngày 28/04/2019 đến 05/05/2019

06/05/2019

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

267

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

268

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

269

Yến Trâm

Trường An

50,000

270

Tiệm điện Năm Xây

P1, TPVL

50,000

271

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

272

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

273

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

274

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

275

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

276

Nguyễn Hùng Phong

Nhơn Phú, Mang Thít

100,000

277

Nhật Minh, Minh Khuê, Ngân Nguyên, Minh Quân

Minh Quân, Cái Bè, Tiền Giang

100,000

278

Lò nem sáu xệ con

Tân Hạnh, Long Hồ

200,000 

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »