Người đưa tin 24G

Nông dân Bình Phước oằn mình chống hạn

08/05/2019

Tại huyện biên giới Bù Đốp của tỉnh Bình Phước, nhiều vườn tiêu bị úa vàng, khô héo do không có nước tưới. Người nông dân thì đang phải oằn mình chống hạn, mỏi mòn chờ đợi những cơn mưa.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »