Tin trong nước

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

15/05/2019

 Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »