Thời sự địa phương

Hiếu Thuận nỗ lực thực hiện tiêu chí nông thôn mới

15/05/2019

Hiện một số xã trong tỉnh Vĩnh Long mới thực hiện đạt dưới 10/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm. Để thực hiện mục tiêu đến cuối năm nay đạt ít nhất 10 tiêu chí, địa phương này đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »