Tin thế giới

WHO: Sống lành mạnh để ngừa mất trí

15/05/2019

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chứng mất trí đang xuất hiện ngày càng nhiều và trở thành 1 vấn đề sức khỏe cộng đồng. Do đó, WHO mới đây đã lần đầu tiên đưa ra khuyến nghị phòng ngừa và kiểm soát chứng mất trí. Hoạt động thể chất đứng đầu danh sách các biện pháp được WHO đưa ra.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »