Thời sự địa phương

Phụ nữ học tập và làm theo gương Bác

18/05/2019

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn đã chọn đức tính cần, kiệm của Bác để học tập và vận dụng vào công tác hội. Qua đó đã góp phần giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »