Tin trong nước

Thiên tai năm nay sẽ diễn biến phức tạp hơn

18/05/2019

Việt Nam phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai với cường độ lớn, phạm vi rộng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Những hiện tượng khí hậu, thời tiết cực đoan, khô hạn, mặn xâm nhập trong những năm gần đây xảy ra thường xuyên hơn, cường độ ngày càng mạnh hơn và trở nên khó dự báo hơn.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »