Thời sự địa phương

Người cán bộ trung đoàn gương mẫu và trách nhiệm

21/05/2019

Trong những năm qua, Đảng ủy quân sự tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều biện pháp để tổ chức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »