Thời sự địa phương

Làm theo gương Bác – nêu cao tính tự học

22/05/2019

Qua 3 năm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Long đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »