Thời sự địa phương

Hội nghị chuẩn bị tiếp nhận học viên Trường Đại học ANND hỗ trợ các xã huyện Trà Ôn

24/05/2019

Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân và Ủy Ban nhân dân huyện Trà Ôn vừa tổ chức hội nghị chuẩn bị tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho học viên Trường Đại học An ninh nhân dân hỗ trợ các xã phức tạp về an ninh trật tự tại huyện Trà Ôn.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »