Thời sự địa phương

Thanh niên Vũng Liêm hưởng ứng phong trào trồng cây

24/05/2019

Phong trào trồng cây nhớ Bác thời gian qua được đoàn thanh niên huyện Vũng Liêm hưởng ứng tích cực. Qua đó, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên thanh niên, cùng địa phương thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »