Tin thế giới

Tác động của bầu cử EP với chính sách của EU

27/05/2019

Về tổng thể, cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) năm 2019 ghi nhận sự thất thế của các đảng trung dung, đồng thời chứng kiến sự nổi lên của phe cực hữu, bảo thủ và các phong trào bảo vệ môi trường. Dĩ nhiên điều đó có thể sẽ tác động đến việc hoạch định chính sách sắp tới ở Liên minh châu Âu (EU).

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »