Thời sự địa phương

Sở LĐTBXH ra quân kiểm tra việc chấp hành Luật lao động

04/06/2019

Từ ngày 3/6 đến 17/6, Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp các đơn vị có liên quan thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành một số nội dung quy định pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »