Thời sự địa phương

Người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới

12/06/2019

Cùng với việc tham gia các phong trào thi đua "Tuổi cao – Gương sáng", người cao tuổi ở huyện Trà Ôn còn tích cực tham gia thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã trong huyện.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »