Người đưa tin 24G

Trở thành triệu phú nhờ nuôi bồ câu

12/06/2019

Vốn đam mê bồ câu kiểng, ông Lê Giang Nam (ở xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, An Giang) đang sở hữu trang trại bồ câu thương phẩm lớn. Nhờ mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả tốt, người dân nơi đây gọi ông là triệu phú bồ câu.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »